A FLOATING GAP / PLYNOUCÍ MEZERA
8. 9. - 11. 12. 2016
SET GALERIE, Liberec

Daniel Vlček studoval koncem devadesátých let dvacátého století na brněnské Fakultě výtvarných umění v ateliéru malby Martina Mainera, kde se věnoval především figurativní malbě. V roce 2001 přestoupil na pražskou Akademii výtvarných umění, kde působil v ateliéru Vladimíra Skrepla a později v ateliéru nových médií Veroniky Bromové, kde své studium ukončil diplomní prací. V roce 2003 byl jedním ze zakládajících členů hudební a umělecko-aktivistické skupiny Guma Guar. Činnost skupiny se pohybovala od galerijních výstavních projektů, přes street-art a umění ve veřejném prostoru, až po živá audiovizuální vystoupení, to vše propojeno angažovaným kritickým postojem k politickým a společenským otázkám. Všichni členové skupiny, včetně Dana Vlčka, na několik let, kdy byla činnost skupiny nejaktivnější, víceméně opustili své individuální umělecké kariéry a vystupovali pod touto společnou identitou. Zhruba po deseti letech se nicméně energie spolupráce poněkud vyčerpala a aniž by došlo k oficiálnímu rozpuštění skupiny, začali se její členové opět věnovat svým individuálním projektům.
Dan Vlček se s vervou vrhnul na dlouho opomíjenou malbu. Zásadním impulzem pro nové obrazy se stala jeho samozřejmě pokračující hudební činnost. V nových, tentokrát abstraktních, plátnech se zrcadlí zvukové vlny, interference, hudebně-kompoziční postupy, a především důležitý artefakt spojený s hudební scénou přelomu tisícíletí – gramofonová deska. Dan, který dosud gramofonové desky používal jako zdroj zvuku, je nyní začal používat jako šablony, pomocí kterých vyrýval do povrchu barvy křivky, jež ve svém zmnožení vytvářejí nekonečné zvlněné struktury, které se prolínají a působí přízračným moire-efektem. Vedle malby se ovšem věnuje také instalacím a multimediálním projektům, které opět souvisejí se zvukem a s hudbou. V této oblasti působí nejen jako autor, ale také jako kurátor a organizátor výstav (v galerii Meetfactory, v Galerii města Plzně, v prostoru Školská 28) a v neposlední řadě jako hudební promotér (každoroční festival Šamana ztráta). Nemohu nezmínit také nemalé úspěchy s hudebními projekty Reverend Dick, Střešovická kramle a především s projektem Ba:zel, který před necelými dvěma lety spoluzaložili s Danovou současnou partnerkou Ewelinou Chiu. Před čtrnácti dny byl Ba:zel nominován českým Rozhlasem mezi šest nejlepších českých alternativních hudebních projektů. Nejnovější obrazy Dana Vlčka ze série Plynoucí mezera vznikají od začátku tohoto roku. Zásadním impulzem pro jejich vznik byla koupě laserové tiskárny. Jsou to v pravém smyslu slova dvojznačné obrazy. Pohybují se mezi abstrakcí a zobrazením, monochromií a barevností, minuciózností a velkorysostí, mezi jednotvárnou plochou a kompozicí, vizuální zdrženlivostí a spektáklem, mezi nostalgií za minulostí a nadšením z budoucna, mezi intimním a monumentálním, analogovým a digitálním, nudou a dobrodružstvím, krásou a ošklivostí, mezi náhodou a záměrem. Autor na sebe vrství fotografické obrazy, které přenáší na plátno pomocí vlastní techniky vyžívající laserovou tiskárnu. Při tomto mechanickém přenosu využívá řízených chyb, následně tyto motivy přetírá bílou barvou a poté ručně pomocí speciálních rydel obrazy opět odkrývá. I nyní vznikají moire efekty a interference vrstvených struktur. Můžeme říci, že akt zakrývání a opětovného odkrývání obrazových motivů je podstatou Danovy současné tvorby. Daniel Vlček zkoumá a vynalézá, aby byl sám překvapován dosaženým výsledkem.

Milan Mikuláštík

foto: Oskar Stolín