Zamrzlé arpeggio / 2013
Bytový výstavní prostor Zutý Mánes
České Budějovice

Název výstavy vychází z hudební terminologie.
Evokuje poruchu na elektronickém hudebním nástroji. Zaseklá, neboli zamrzlá funkce arpeggia nekonečně opakující soubor tónů.

Součástí jednodenní výstavy byla také audiovizuální performance.
Jelikož se jednalo o intimní prostor bytové galerie, přistupoval jsem ke koncertu ambientně
a formálně jako k určitému druhu rituálu návštěvy
Napnuté plátno umístěné ve středu jsem nazvučil pomocí pieza, které přenášelo zvukový signál do dealaye a zesilovače. Monochromatický obraz tak tvořil jakýsi druh bubnu na který jsem hrál pomocí kovových rýtek.
Prorýváním bílé na černý podklad vznikal obraz
a zvuk zároveň.
V druhé polovině koncertu jsem rozdal několik rýtek, nebo paliček mezi publikum a vyzval je ke společné zvukové improvizaci za doprovodu zacykleného arpeggia, který randomně přehrával několik zvolených akordů durových stupnic.

“Hudba byla jednou ze sudiček modernistické abstrakce. Ve Vlčkových nových obrazech možná nalézáme méně křiklavé palety a acidové psychedelie než dřív, zato víc příbuzenství s některými staršími uměleckými Zdroji.”
Jiří Ptáček

Frozen Arpeggio / 2013
Residential exhibition space
Zutý Mánes, České Budějovice

The title of the exhibition comes from musical terminology. It refers to a fault in an electronic musical instrument. A stuck, or frozen arpeggio function endlessly repeats a set of tones.

The exhibition included an audiovisual performance. Due to the intimate space of the gallery, I approached the ambient and formal concert as a sort of ritual. Sound was produced through the use of a piezo contact mic attached to the middle of a stretched canvas which transmitted an audio signal through a delay effect and amplifiers. The monochromatic image thus formed a kind of drum which I played with a metal engraving tool. Scratching through the white on black background created a simultaneous video and audio signal. In the second half of the concert I gave several engraving tools or drumsticks to the audience and invited them to create a sound improvisation to accompany cycling arpeggios which
I played as randomly selected major scale chords.